İnternet Çocukların İç Dünyasını Köreltiyor
Çocuğumun teknoloji bağımlısı olup, olmadığını nasıl anlarım? Anne babalar bağımlılığı önlemede neler yapabilir? Çocuklara doğru ve faydalı internet kullanımı nasıl öğretilebilir?

Teknoloji ve İnternet hayatımızın gerekliliğinden çok zorunluluğu haline geldi. Teknolojinin eğitim eve eğitimle ilgili bir çok alana da entegre edilmesiyle ebeveynlerin de çocuklarına bilgisayar, tablet veya telefon almasını zorunlu kıldı. Çocukların İnternet başında ödev yaparak veya araştırma yaparak vakit geçirmesi birçok aileyi, çocuklarının bu aletlere karşı bağımlılıklarının olup olmadığı konusunda kaygılandırdığı görülmektedir. Teknolojinin kullanımının tehdit unsuru olması ya da faydalı olması ebeveynlerin bilinçli veya bilinçsiz kullanıma bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Çocuklar iyi bir gözlemcidir, en güvendikleri yani anne ve babalarını model almaktadır. Bu yüzden ebeveynlere bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir.

PEKİ, ÇOCUĞUNUZUNTEKNOLOJİ BAĞIMLISI OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?

·        Çocuğunuz gününbirçok bölümünü internette mi geçiriyor?

·        Aşırı internet kullanımısebebiyle sizinle, arkadaşlarıyla ve okuluyla ilgili problem mi yaşıyor?

·        İnternet kullanımınınazaltılması, kesilmesi ya da kurallar konulduğu durumunda huzursuzluk,çökkünlük,  kızgınlık mı yaşıyor veyaaşırı tepkiler mi veriyor?

·        İnternet kullanımınıazaltma ya da durdurmayı denediğiniz girişimler her defasında başarısız mıoluyor?

Yukarıdaki birçok soruya verdiğiniz cevap ‘evet’ iseçocuğunuzun bağımlı olmaması adına teknoloji kullanımını kontrol altına almanızgerekmektedir.

BU DURUMDA ANNE VE BABALARA DÜŞEN O ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR NEDİR, TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI DENGELEMEDE NELER YAPILMALI?

1.     Öncelikli olarak çocuğunuzun internetle veya bilgisayar/tablet ile her gün ne kadar sıklıkla vakit geçirdiğini belirlemelisiniz. Bu geçirilen süre okul öncesi (oyun grubu)çağındaki çocuklarda 1 saatten, ilkokul (okul dönemi) çağındaki çocuklarda ise 2 saatten fazla olmamalıdır.

2.     Doğru modelolabilecek anne babalar teknolojinin bilinçli kullanılması ve çocukları bukonuda denetleyebilmesi adına teknolojik aletler ve internet hakkında bilgiedinmelidir.

3.     İnternetin aşırıkullanımında yapılabilecek en iyi yöntem bilgisayarı veya evde kullanılanteknolojik herhangi aleti ortak çalışma odası gibi anne babaların da takipedebileceği yere koymasıdır.

Böylece çocuk ortak kullanılan bilgisayarı bekleyecekböylece paylaşma, sırasını bekleme gibi sosyal becerisi de gelişecektir.

4.     Anne babalar çocukların interneti hangi amaç için kullandığını, internet ortamında kimlerle sohbet ettiği konusunda bilgi toplamalıdır.

5.     Ebeveynlerin internet hakkında bilgisi arttıkça çocukları ile hem daha çok oyun oynayabilmekte ve böylece oyun programlarını da denetleyebilmektedirler. Ancak oyun programlarını seçerken çocukların gelişim özelliklerine uygun ve şiddet içermeyen oyunlar seçilmesi konusunda özen gösterilmelidir. Bilgi sayesinde anne babalar birçok eğitsel oyun platformlarına erişerek çocuklarını bu programlara da yönlendirebilirler.

6.     Anne babalar, 3-5 yaşarası özellikler için oyun içeriği seçerken el-göz koordinasyonunu kapsayan oyunlar, 6-8 yaş için okuma-yazmayı, mantıksal düşünmeyi geliştirici oyunlar,10-12 yaş aralığı için problem çözme gibi soyut düşünmeyi destekleyici oyun programları tercih ederlerse daha yararlı olacaktır.

7.     Ebeveynlerin internet kullanımında belirlediği kurallar katı ve uygulanamayacak nitelikte olmamalıdır. ‘Artık şu internetin başından kalk!’ gibi söylemlerin faydalı bir etkisi olmayacaktır.

8.     Anne babalar unutmamalılar ki, doğru ve bilinçli yönlendirmelerle internetin çocuklar için olumlu yanları da vardır.

Son olarak çocukların yeteneklerini keşfetmeleri adına zengin çevresel düzenlemeler (spor yapmak,resim yapmak, birçok sosyal faaliyetler ile uğraşarak vb.) sağlanarak internetsiz de çocuğun gelişimi desteklenebilir.

BU YÜZDEN. YARATICI OL, ÇEVREYE DÖN; TEKNOLOJİYE BAĞIMLI OLMA

Bu Paylaşıma Tepki VerFacebook Yorumları